Rejestracja na zajęcia online z Mateuszem

Mails
Rejestrując się wyrażasz zgodę na wysyłanie Ci informacji niezbędnych do realizacji usługi przez Stowarzyszenie Jazz Like That.
Zgodę możesz w każdej chwili wycofać.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Stowarzyszenie Jazz Like That KRS 0000747327 NIP 6793173950

Gwarantujemy Ci poufność wszelkich przekazanych mi danych osobowych. Zapewniam podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

Znajdują się w nim zapisy odnośnie sytuacji związanej z Covid-19
Regulamin kursów: Regulamin